Vejene

Vejenes historie

Vi har i foreningen ca. 1,65km. veje af 4-5 m. bredde. Ved udstykningen i 1966 blev vejene anlagt som grusveje.

Efter kloakering af området, i 1971 – 72, blev vejene asfalteret, og i 1994 blev den nuværende belægning af asfalt med sten lagt på.

Forventet holdbarhed på sådan en belægning er 15-20 år. Den alder har vejene nu nået, og vi skal forvente at belægningen skal fornys om 2-4 år. Især i sving og på vendepladser kan det ses at de små sten er ved at blive slidt af.

Økonomien til vedligeholdelse af vejene opspares løbende. Det gøres ved at henlægge 80% af de enkelte års overskud i en “vejfond”. Vores økonomi er på indeværende tidspunkt fint polstret til den kommende istandsættelse af vejene.

Trafikgruppe

Langagervejs beboerne synes at der bliver kørt alt for hurtigt på Langagervej. På den ordinære generalforsamling 2014 blev det derfor vedtaget at nedsætte en “trafikgruppe”, som skal se nærmere på mulighederne for at få reguleret hastigheden. Arbejdsgruppen er under etablering, og forventes at fremlægge forslag til løsning af problemet, allerede på den kommende generalforsamling 2015.

Der er ikke afsat økonomi til trafikregulering på budgettet, så vedtagelse skal ske på en generalforsamling.

Trafikudvalget fremlagde på gf i 2019 et trafiksaneringsprojekt for Langagervej (se GF referat 2019)

3 stemte for, 18 stemte imod og 7 undlod at stemme.

Projektet er herefter lukket.