Strandtrappen

Trappelauget bestyrer vores strandtrappe, som er beliggende for enden af Campingvej på Kystvej 21-23.

Strandtrappen er ejet af 4 grundejerforeninger:
Lundehøj, Gadeland, Holløselund strand og Vingolf.

Bestyrelsen består af formanden + 1 person mere fra hver af de 4 foreninger.

Trappen er aflåst.

Se mere om trappens historie og om nøgler under “strandtrappen”.

Bogskab: ved nedgangen til strandtrappen findes et bogskab, hvor man kan bytte bøger. Medtag dine gamle bøger som du vil bytte med, placer dem i skabet og vælg en ‘ny’ at tage med hjem.