Nøgler til strandtrappen

Nøgler til strandtrappen købes, efter aftale, hos:
Feline Munck (Gf. Lundehøj), Kaprifolievej 8, 3210 Vejby; Feline@FelineMunck.dk tlf. 4016 1451

Regler og vilkår for nøgler til strandtrappen er som følger:

  • Nøgler sælges kun til medlemmer, og mod forevisning af legitimation. Evt. ved fuldmagt.
  • Der kan højst købes 4 nøgler pr. parcel/hus
  • Nøgler må benyttes af husstanden og dennes gæster.
  • Nøgler må ikke lånes ud til naboer eller andre i sommerhusområdet.
  • Nøgler må ikke kopieres.
  • Bortkomst af nøgler skal omgående meddeles formanden for trappelauget.
  • Fundne nøgler skal afleveres til formanden for trappelauget, som vil returnere den til ejer.
  • Ved salg af ejendom skal nøglerne videregives til nye ejere.

Nøglehavere forventes at overholde reglerne, og kvitterer for modtagelse af nøgler.