Træfældningsprojektet

Træfældningsprojektet er ved at være afsluttet. På grund af stormen Bodil og den milde vinter, lykkedes det ikke at få udført arbejdet mens jorden var hårdt frosset som vi havde regnet med og håbet på. Men sådan skulle det ikke være. Det er min overbevisning at langt de fleste er meget tilfredse med arbejdets udførelse. Der er i Vingolf alene fældet 200-300 træer.Bestyrelsen har besluttet at få en gartner til at ordne fællesarealet med græssåning og tilplantning.

Træfældningsprojektet