Grundejerforeningen Vingolf

Er stiftet i 1967 efter udstykningen af området i 1966. Foreningen består af 82 parceller, heraf 81 med tinglyst tvungent medlemskab.

Foreningen er beliggende på: Langagervej, Lundesvinget, Nannasvej, Mimersvej, Vingolfvej, Fyllasvej samt 5 parceller på Baldersvej.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser indadtil som udadtil.

Udover at administrere vejene, som er den største enkelte post, er foreningen medejer af “Strandtrappen Holløselund”. Trappen er beliggende for enden af Campingvej og ejes i fællesskab med 3 øvrige grundejerforeninger.

(se mere under “Strandtrappen”)

Katten er medlem