Afbrænding af haveaffald

Reglerne om afbrænding af haveaffald

Kun husholdninger i landzonen må afbrænde haveaffald og kun fra 1. dec. til 1. marts.

Med en ny Affaldsbekendtgørelse er der nye regler for afbrænding af haveaffald.
Det er derfor kun tilladt for husholdninger i landzonen at afbrænde tørt haveaffald i perioden 1. december til 1. marts.

Det er ikke tilladt at afbrænde haveaffald i byzonen og i sommerhusområder.

Det er dog tilladt af afbrænde Sankt Hans bål Sankt Hans aften, samt mindre bål bestående af rent tørt træ til rekreative formål på særligt indrettede bålpladser.

Der skal overholdes visse regler og afstands-krav ved afbrænding.
Læs folder gældende for husholdninger her.
Læs folder gældende for erhverv her.

OBS! Afbrænding af andet affald end haveaffald er forbudt.