Træfældningsprojektet

Træfældningsprojektet er ved at være afsluttet. På grund af stormen Bodil og den milde vinter, lykkedes det ikke at få udført arbejdet mens jorden var hårdt frosset som vi havde regnet med og håbet på. Men sådan skulle det ikke være. Det er min overbevisning at langt de fleste er meget tilfredse med arbejdets udførelse. Der er i Vingolf alene fældet 200-300 træer.Bestyrelsen har besluttet at få en gartner til at ordne fællesarealet med græssåning og tilplantning.

Træfældningsprojektet

Reparation af strandtrappen

Endelig har vi fået repareret vores strandtrappe. Det er firmaet, som har lavet den nye, nederste del af Kaprifolievejs trappen og den nye trappe for enden af Markvænget, der har udført opgaven.

Reparationen kom til at koste Trappelauget ca.26.000kr.

Der arbejdes også på at få repareret vores skræntfod. Det er vigtigt for bevarelsen af vores trappe at vi får stabiliseret lerskrænten for enden af “hovedtrappen”. Det har imidlertid vist sig at være svært at skaffe reparatør. De firmaer der kan udføre opgaven har rigeligt at lave, og må (og vil) i øvrigt ikke køre på stranden om sommeren.

Vi vil i trappelauget meget gerne have flere parceller vest for trappen med i et reparationsprojekt. Deres grunde har store skred som kan påvirke vores del af skrænten og deres skræntfodssikring er også faldet sammen. Hvis vi kan gøre det til et fælles projekt vil det formodentlig også blive noget billigere. Vi håber at kunne få repareret skræntfoden i den kommende vinter 14/15. På trappelaugets bestyrelsesmøde har vi vedtaget at fordoble kontingentet i en 3-årig periode for at sikre at vi har økonomi til rådighed til de kommende reparationer.